Nu er rammerne for Program for Grøn Teknologi 2013 på plads

Publiceret 21-03-2013

Miljøministeren har sammen med aftaleparterne fastlagt rammerne og prioriteringerne for den miljøteknologiske indsats i 2013. Der er i 2013 afsat i alt 130 mio. kr. til den samlede miljøteknologiske indsats.Miljøministeren har sammen med aftaleparterne fastlagt rammerne og prioriteringerne for den miljøteknologiske indsats i 2013.

Læs notat om Program for grøn teknologi 2013

Program for Grøn Teknologi skal understøtte gennemførelsen af de miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidigt med, at der skabes grobund for vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder.

Det skal ske ved at støtte virksomhedernes muligheder for at udvikle nye grønne teknologier og løsninger, som de kan sælge både på hjemmemarkedet og på det globale marked, og som kan hjælpe dem, og andre danske virksomheder, med at leve op til deres miljøforpligtelser på en måde, så vi får mest muligt ud af de ressourcer, vi har til rådighed.

Der kan under programmet ydes tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye løsninger og til etablering af større fyrtårnsprojekter med et lovende miljø- og markedspotentiale. Herudover bidrager programmet til igangsættelse af partnerskaber, vidensopbygning og internationalt samarbejde om ressourceeffektivitet og miljø.

Der er i 2013 afsat i alt 130 mio. kr. til den samlede miljøteknologiske indsats.

Den første indkaldelse af ansøgninger er sket i samarbejde med VTU-fonden allerede den 31. januar og omfatter emnerne ”Fremtidens spildevandsanlæg” og ”Fremtidens drikkevandsforsyning”. Læs indkaldelse her.
Den næste indkaldelse af ansøgninger forventes at ske medio maj med offentliggørelse på www.ecoinnovation.dk .