Den miljøteknologiske indsats skaber resultater

Publiceret 03-05-2013

Miljøministeriets indsats for at fremme miljøteknologiske løsninger er blevet evalueret. Rapporten viser bl.a. at ministeriets tilskudsordning allerede har ført til et tocifret antal patenter, og at de miljøteknologiske partnerskaber styrker netværk på miljøområdet.

Miljøministeriet har siden 2007 givet tilskud til 147 teknologi projekter med miljømæssigt og erhvervsmæssigt perspektiv. Tilskudsmodtagerne er blandet andet små og store danske virksomheder. Parallelt hermed er der oprettet ni miljøteknologiske partnerskaber især med fokus på samspil mellem regulering og teknologi eller miljøsamarbejde mellem Danmark og udlandet.

Miljøministeriets miljøteknologiske indsats er blevet eksternt evalueret i løbet af 2012. Rapporten viser blandt andet, at ministeriets tilskudsordning allerede har ført til et tocifret antal patenter, og at der er mange flere på vej.

Støtteordningen skaber nye job
Ifølge evalueringen svarer knap halvdelen af de 107 adspurgte virksomheder, at de enten allerede har ansat ekstra personale eller forventer at gøre det inden for et til fem år som direkte konsekvens af det projekt, som støttemidlerne blev givet til.

Derudover vurderer 6o procent af de virksomheder, der har fået støtte, at Miljøministeriets tilskud i høj grad har været afgørende for, at de kom i gang med udviklingen af den nye teknologi.

Det gælder blandt andre en stor dansk eksportvirksomhed som MAN Diesel & Turbo, der har fået støtte fra Miljøstyrelsen til et projekt om opgradering af brændstofventiler på skibsmotorer, som har et stort potentiale for at reducere luftforureningen fra den globale skibsfart.

" Det tilskud, vi fik til udvikling, har givet os mulighed for at udvikle et produkt, som lever op til fremtidens lovkrav, og som vil have en positiv effekt på miljøet. Samtidig er det med til at styrke vores firmaaktiviteter - både globalt og ikke mindst i Danmark, hvor brændstofventilerne bliver produceret. Ventilerne er allerede blevet en succes, som betyder, at vi kan fastholde produktion og beskæftigelse i København ", siger Christian Ludwig, senior manager hos MAN Diesel & Turbo.

Evalueringen viser at de miljøteknologiske partnerkskaber kan skabe grundlag for bedre regulering, når dette er prioriteret i partnerkskabets arbejde og at de kan understøtte udvikling af nye løsninger, når der skabes et samspil til tilskudsordningens prioriteringer. De partnerskaber der omfatter miljøsamarbejde med udlandet kan på sigt forventes at skabe grundlag for dansk eksport til f.eks. BRIK-landene.

Fakta
Evalueringen omfatter de miljøteknologi projekter, der er sat i gang i perioden 2007-2011 samt 9 miljøteknologiske partnerskaber.

Tilskuddene fordeler sig med 57 procent indenfor vandområdet, 15 procent indenfor ren luft og 13 procent indenfor affalds- og genanvendelsesløsninger. De øvrige projekter vedrører miljøteknologiske løsninger inden for kemi, støj, offentlig efterspørgsel og udviklngs- og test projekter i udlandet.

Knap 40 procent af de virksomheder har har fået tilskud har aldrig før søgt om tilskud hos Miljøstyrelsen, så puljen har formået at appellere til mange nye aktører. Herunder for en stor dels vedkommende små og mellemstore virksomheder. 18 procent af de virksomheder, der har fået tildelt midler, har under 10 ansatte.

Læs evalueringsrapporten