Indkaldelse til EU Eco-innovation program 2013

Publiceret 30-05-2013

CIP Eco-innovation henvender sig til virksomheder og organisationer, som har udviklet et miljøeffektivt produkt, service, eller proces – men som endnu ikke har fået ideen på markedet på grund af tilbageværende barrierer og risici. Programmet er målrettet disse forhindringer og skal derved at kunne sikre fremtidens miljøinnovation i EU.

CIP Eco-innovation henvender sig til virksomheder og organisationer, som har udviklet et miljøeffektivt produkt, service, eller proces – men som endnu ikke har fået ideen på markedet på grund af tilbageværende barrierer og risici. Programmet er målrettet disse forhindringer og skal derved at kunne sikre fremtidens miljøinnovation i EU.
Indkaldelsen i 2013 har et budget på næsten €31,6 millioner, hvor Europa-Kommissionen tildeler op til 50 % medfinansiering af grønne ideer. Indkaldelsen henvender sig til alle med base i kvalificerede lande, dog vil små- og mellemstore virksomheder blive prioritet. Der lægges desuden vægt på et samarbejde mellem ansøgere og projekter, der demonstrerer en Europæisk værdiskabelse.
Tilskud vil blive givet til eco-innovative projekter i forskellige sektorer, der sigter på forebyggelse eller nedbringelse af miljøbelastning, eller som bidrager til optimal udnyttelse af ressourcer. Dog tildeles særlige prioriteringer under betragtning af projekternes fokus på miljøpåvirkning og politiske prioriteringer i EU:
• Genanvendelse af materialer
• Bæredygtigt byggeri
• Fødevaresektoren
• Vandsektoren
• Grønne tiltag

Følgende elementer kendetegner succesfulde CIP Eco-innovation projekter:

- De er innovative,
- de viser klare og betydelige fordele i forhold til Europas miljøpolitiske målsætninger,
- de sikrer væsentlige miljøforbedringer,
- de kan replikeres og anvendes bredt i EU, og
- de er omkostningseffektive.

Indsendelse af ansøgning kan kun ske online og deadline for indsendelsen er 5. september 2013 kl. 17.00

Læs mere om indkaldelsen til CIP Eco-innovation 2013

Inno-MT, Innovayt og Miljøministeriet afholder informationsmøde om mulighederne i EU's CIP Eco-innovation den 27. juni 2013 kl. 13.30 - 16.00 hos Københavns Erhversservice, Njalsgade 13, 1505 København. Læs program og information om tilmelding.
Den danske virksomhed ’Gamle Mursten’ har modtaget støtte til projektet REBRICK. Projektet er som inspiration kort beskrevet i boksen herunder.

Eksempel:

CIP Ecoinnovation - Eksempel: Gamle Mursten
Virksomheden ’Gamle Mursten’ er koordinator på projektet REBRICK, der i 2010 modtog støtte fra CIP Eco-innovation. Formålet med REBRICK projektet er  at skabe den første markedsdemonstration af en teknologi, der muliggør et paradigmeskift indenfor genanvendelse af byggeaffald i Europa.

’Gamle Mursten’ har udviklet og demonstreret en teknologi, der udnytter det store genanvendelses potentiale af brugte mursten, gennem automatiseret sortering og nedrivning af affald. En genanvendelse der vil spare miljøet for 0,5 kg CO2 per genanvendt mursten, idet fremstilling af nye mursten er meget ressource- og energiintensivt.


Projektet er udmøntet i et pilotanlæg i Hedehusene, hvor 300.000 mursten fra Carlsbergs gamle produktionsfaciliteter vil være de første til, at gennemgå den nye rensningsmaskine.


Læs mere om REBRICK projektet her: www.gamlemursten.eu