Nyt pilotpartnerskab skal sætte fokus på klimatilpasningsløsninger inden for veje og vandløb

Publiceret 27-06-2013

4 mio. kr. skal uddeles som tilskud til et offentlig-privat konsortium, som i samarbejde kan udvikle og afprøve teknologier til innovative klimatilpasningsløsninger

4 mio. kr. skal uddeles som tilskud til et offentlig-privat konsortium, som i samarbejde kan udvikle og afprøve teknologier til innovative klimatilpasningsløsninger


Klimaændringerne giver mere nedbør i Danmark. Det skaber øget risiko for oversvømmelser – ikke mindst i vores kloaksystemer!

Der kan være mange penge at spare ved at forebygge oversvømmelser, men det er dyrt at øge kapaciteten i kloaksystemet. I stedet kan man forhindre at vandmasserne når ned i kloakkerne ved at føre det væk via veje og vandløb.

Men hvordan gør vi det?

Det skal et kommende partnerskab finde løsninger på!

Partnerskabet skal udvikle innovative løsninger, der gør det muligt at løse flere udfordringer på en gang, og som har et stort markedspotentiale.

Sådanne løsninger kræver tæt samarbejde mellem vandselskaber, kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder. Derfor inviterer Miljøministeriet ved Naturstyrelsen i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervs- og Vækstministeriet nu konsortier til at byde ind på at levere pilotpartnerskabet for innovativ klimatilpasning.

Læs opslaget om Pilotpartnerskab for innovativ klimatilpasning

Ansøgningsfrist er 2. september 2013 kl. 12

Spørgsmål kan rettes til Karen Nørgaard, Task force for klimatilpasning, Naturstyrelsen, 72 54 30 00,