Venter du på grønt lys for at søge tilskud fra Program for Grøn Teknologi?

Publiceret 07-06-2013

Her kan du se, hvornår der er informationsmøder om Program for Grøn Teknologi 2013.

Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi 2013 kan yde tilskud til projekter, der udvikler, tester og demonstrerer nye teknologiske løsninger på miljøudfordringer.

Programmets hovedområder er i 2013:
• Vand og klimatilpasning
• Ressourcer og affald
• Virksomheders ressourceeffektivitet
• Økologisk byggeri
• Ren luft og mindre støj
• Kemikalier

Miljøministeriet forventer at offentliggøre temaerne, der kan søges tilskud til i uge 24 på www.ecoinnovation.dk . Emner indenfor Økologisk byggeri offentliggøres først efter sommerferien.

Men nu kan du foreløbig sætte et kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage i et af de informationsmøder , der vil blive afholdt i løbet af juni måned. Det drejer sig om:

Tirsdag den 11. juni 2013 fra kl. 14.30 – 16.00 i København
Dette møde er fokuseret på vand- og klimatilpasning. Det holdes i Naturstyrelsen lokaler, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Tilmelding skal ske til Joannes Gaard, Naturstyrelsen,
Mandag den 17. juni 2013 kl. 14.30 – 16.00 i Århus
Dette møde er fokuseret på vand- og klimatilpasning. Det holdes i Århus Vands lokaler, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Tilmelding skal ske til Joannes Gaard, Naturstyrelsen,
Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 13 – 14.20 i København
Dette møde har fokus på ansøgningsprocessen og omfatter overordnet information om alle hovedområder. Det holdes i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Tilmelding skal ske til senest d. 18. juni. Det efterfølges af et Match-making arrangement afholdt af Innovationsnetværket for Miljøteknologi kl. 14.30 – 18.00.
Der informeres desuden om ansøgningsmuligheder på følgende møde:
Torsdag den 13. juni 2013 kl 13.00 - 14.00 i Vejle
Møde om Miljøeffektiv Teknologi og Industriel Symbiose. Mødet er arrangeret at Green Network. Læs mere på Green Networks hjemmeside