Så er der GRØNT lys for at søge om tilskud under Program for Grøn Teknologi!

Publiceret 12-06-2013

Der er 45 mio. kr. til uddeling i årets ordinære ansøgningsrunde 2013. Der er ansøgningsfrist 30. august 2013, kl. 16

Miljøministeriet har i dag offentliggjort hvilke emner, der kan søges tilskud indenfor under året ordinære ansøgningsrunde.

Opslaget omfatter hovedområderne:
• Vand og klimatilpasning,
• Ressourcer og affald,
• Virksomheders ressourceeffektivitet,
• Ren luft og mindre støj samt
• Kemikalier.


Der er for hvert hovedområde udarbejdet en nærmere beskrivelse af de emner, der kan søges indenfor. Læs opslaget

Der er samlet afsat ca. 45 mio. kr. til fordeling i denne runde i 2013.

Der er ansøgningsfrist den 30. august 2013 kl. 16

Efter sommerferien vil der blive offentliggjort temaer og ansøgningsfrister indenfor hovedområdet ”Økologisk Byggeri” samt større demonstrationsprojekter (fyrtårnsprojekter) på udvalgte områder.

Baggrund
Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi 2013 har til formål at hjælpe danske virksomheder med at udvikle og demonstrere nye og mere effektive miljøløsninger.

Program for Grøn Teknologi skal understøtte gennemførelse af miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidigt med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. Dette skal ske ved at give tilskud til projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidig styrke danske virksomheders grønne konkurrenceevne.

Læs mere om programmet , hvordan du udarbejder en ansøgning, tilskudsprocenter, tilskudsvilkår, grundlag for vurdering af ansøgninger m.m.