Tilskud til verifikation af miljøteknologi

Publiceret 05-07-2013

Hvis du ønsker en officiel og uafhængig bekræftelse af på de miljømæssige effekter ved netop din grønne teknologi er verifikation en interessant mulighed.

Hvis du ønsker en officiel og uafhængig bekræftelse af på de miljømæssige effekter ved netop din grønne teknologi er verifikation en interessant mulighed.

Miljøstyrelsen indkalder nu ansøgninger til en specifik pulje til støtte af verifikation af miljøteknologier. Sidste frist for ansøgning er 31. oktober 2013.

EU har lanceret et pilot-program for verifikation af miljøteknologier (Environmental Technology Verification, ETV). Dermed er det nu muligt at få et officielt dokument, der redegør for effekten af selv nye innovative teknologier, for hvilke der ikke findes fx produktstandarder eller typegodkendelsesordninger.

Støtte til miljøverifikation dækker følgende temaer/produktområder
• Affald, materialer og ressourcer
• Miljøteknologi til vandbehandling og monitorering
• Miljøteknologi til luftrensning og –monitorering
• Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og monitorering

Læs mere om delordningen og hvordan man ansøger

Støtten ydes som virksomhedsstøtte efter EU’s de minimis regler.

Det maksimale tilskud ligger på mellem 25-45 % afhængig af virksomhedens størrelse.

Yderligere oplysninger

Kontaktperson: Gert S. Hansen, Miljøteknologi, e-mail

DANETV - Dansk Center for verifikation af klima- og miljøløsninger