Tilskudsmuligheder i EU indenfor miljø i 2013

Publiceret 26-02-2013

Syvende indkaldelse til EU's natur og miljøprogram LIFE+ er kommet. Der er også to vandrelaterede emner udmeldt under EU's 7. rammeprogram.

EU’s natur- og miljøprogram, LIFE+

Syvende indkaldelse for ansøgninger til EU’s natur- og miljøprogram, LIFE+, er aktiv.

Ansøgningsfristen er 25. juni 2013, kl. 16.00.

LIFE + er et demonstrationsprogram, der støtter store projekter, der bidrager til at realisere EU’s natur- og miljø- og klimapolitikker. Der er tale om meget brede temaer - især på miljø- og klimaområdet.
Programmet retter sig både mod offentlige og private aktører og samarbejder mellem disse. Der gives primært støtte til rent nationale projekter, men internationale samarbejdsprojekter er også velkomne. Projekterne evalueres af EU, og danske projekter konkurrerer derfor i et vist omfang med projekter fra andre EU-lande. Danmark har en indikativ andel af programmet på ca. 35 mio. Kr.

Læs mere om ansøgninger til LIFE+ på EU-Kommissionens hjemmeside (på engelsk)

Sidste udkald for projekter under EU's 7. rammeprogram - 2 aktuelle støttemuligheder til vandsektoren

EU-Kommissionen og medlemsstaterne forhandler netop nu detaljerne for det nye forskningsprogram, Horizon 2020, der starter i 2014. I mellemtiden er vinduet ved at lukke for projektforslag til 7. rammeprogram – og særligt to konkrete muligheder fortjener opmærksomhed fra danske virksomheder, der arbejder med vand og vandteknologi.  Det drejer sig for det første om en indkaldelse under ICT-programmet, som er målrettet demonstration af innovative IT-løsninger, der rationaliserer vandforbruget i husholdninger, industri og bymiljøer – for det andet en støttemulighed til nye og innovative vandteknologier under Miljøprogrammet.

Den ene indkaldelse hedder ICT-2013.6.3: ICT for water resources management (FP7-ICT-2013-11) og har ansøgningsfrist d.  16. april 2013, kl. 17.00

Den anden hedder ENV.2013.WATER INNO&DEMO-1 Water innovation demonstration og
ansøgningsfrist d. 4. april 2013, kl. 17.00.
Begge indkaldelser repræsenterer attraktive muligheder for udvikling og demonstration af innovative løsninger indenfor vandrensnings- og vandbesparelsesteknologi samt løsninger til ressourceforvaltning på tværs af sektorer.

Uddybende information om de to indkaldelser kan findes på EU's deltagerportal