Nyt fra Partnerskabet for genanvendelse af shredderaffald

Publiceret 29-04-2013

Partnerskabet for shredderaffald har udsendt en rapport for arbejdet i det første år. Rapporten giver blandt andet anbefalinger til det fremtidige arbejde på området. Samtidig publiceres en undersøgelse om muligheden for bedre kildesortering af "kommunejern".

Partnerskabet for shredderaffald blev etableret i slutningen af 2011 og er nu udkommet med en rapport for arbejdet i det første år. Rapporten giver et overblik over partnerskabets aktiviteter og giver anbefalinger til det fremtidige arbejde på området.

Fokus har været på betydningen af innovationsfremmende lovgivning og teknologiudvikling med det formål at bidrage til fremme af genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcer i shredderaffald. Miljøstyrelsen besluttede i slutningen af 2012 på baggrund af en indstilling fra partnerskabets styregruppe at forlænge partnerskabet endnu et år til udgangen af 2013.

Samtidig publiceres en rapport om sammensætningen af kommunejern fra genbrugspladser, som er et resultat af en af partnerskabets konkrete aktiviteter. Projektet har haft til formål at undersøge om bedre kildesortering og eventuel separation af det jern og metal, der sendes til shredning fra de kommunale genbrugspladser (”kommunejern”), vil kunne forbedre kvaliteten af inputmaterialet til shredderen og sikre en højere genanvendelse af ressourcerne i affaldet.

Sammensætningen er blevet undersøgt, dels vha. en spørgeskemaundersøgelse, dels gennem konkrete sorteringsforsøg på tre genbrugspladser. Rapporten peger på, at metalandelen generel er høj, men at en bedre kvalitet af affaldet vil kunne opnås ved mere information og øgede krav til genbrugspladsens brugere samt mere tilsyn.

Links:

Partnerskabet for genanvendelse af shredderaffald - det første år

Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser

Information om partnerskabet