Mange ansøgere til Miljøministeriets teknologimidler

Publiceret 31-10-2012

Miljøministeriet har modtaget omkring 100 ansøgninger, og der er samlet ansøgt om over 125 mio. kr. i tilskud indenfor emnerne: Vand og klimatilpasning, ressourcer og affald, luft og støj, kemikalier samt forurenende industrivirksomheder.

Ansøgningsrunde 2012 under det nye Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) havde deadline 21. september og interessen for midlerne har været stor. Miljøministeriet har modtaget omkring 100 ansøgninger, og der er samlet ansøgt om over 125 mio. kr. i tilskud indenfor emnerne: Vand og klimatilpasning, ressourcer og affald, luft og støj, kemikalier samt forurenende industrivirksomheder. Det samlede beløb til fordeling udgør ca. 60 mio. kr.

Ansøgningerne behandles i oktober-november og alle kan forvente svar på deres ansøgning senest den 5. december 2012.

Midlerne er en del af udmøntning af regeringens miljøteknologiske indsats i 2012. Baggrunden er blandt andet et stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og en fortsat økonomisk krise, der skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive miljøløsninger – efterspørgsel, som danske virksomheder har gode muligheder for at omsætte til nye grønne teknologier, nye jobs og mere eksport. Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) skal hjælpe virksomhederne med at realisere disse muligheder – samtidigt med, at Danmark selv bliver ”grønnere”.