Store danske virksomheder har miljø som en del af deres forretningsområde

Publiceret 14-11-2012

En ny rapport fra Miljøministeriet viser, at en tredjedel af de største danske eksportvirksomheder satser på at sælge grønne produkter og ressourceeffektive løsninger til udlandet.

En ny rapport, som Niras har lavet for Miljøministeriet, ”Grøn Omstilling – Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling” belyser det grønne erhvervsområde for 100 af de største danske eksportvirksomheder.

De 100 virksomheder i rapporten står for næsten 50 % af den samlede danske eksport og ca. 70 % af det danske erhvervslivs investeringer i grøn forskning og udvikling.

55 af de 100 virksomheder er undersøgt nærmere, og den nye rapport viser, at over 50 % af dem sælger grønne løsninger.

32 af de største danske eksportvirksomheder har grønne produkter som en del af deres forretningsområde. De 32 virksomheder står for 30 % af den samlede danske eksport.

Eksempler er bl.a. at Mærsks skibe er designet, så skibenes dele kan genanvendes, når de skal hugges op. Novozymes enzymer fjerner giftig forurening på rejefarme i Thailand. Og Grundfos fremstiller energieffektive pumper, der har potentiale til at spare fire procent af verdens energiforbrug. Alle løsninger, som bidrager til grøn dansk eksport.

10 af de største danske eksportvirksomheder i rapporten er  teknologi- og markedsledende inden for grønne løsninger og leverer et afgørende bidrag til den grønne omstilling også i et globalt perspektiv. De ti virksomheder står for en eksport på 170 mia. kr. – eller ca. 25 % af den samlede danske eksport.

Rapporten viser, at de store eksportvirksomheder i stigende grad lægger vægt på at være forrest, når det gælder forskning i og udvikling af grøn teknologi. Samtidig siger virksomhederne, at det er vigtigt for dem, at miljøreguleringen designes så den fremmer udvikling og innovation.

Rapporten viser også, at udenlandske virksomheder er særligt interesseret i investere i Danmark inden for det grønne område. I det hele taget er grøn teknologi med til at gøre Danmark kendt i udlandet.

Yderligere oplysninger:
Niels Henrik Mortensen, Miljøteknologi, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 63 / Mail:
Michael Rasmussen, Miljøteknologi, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 48 / Mail: