Fire danske virksomheder med i konkurrencen om EU’s miljøpris

Publiceret 23-03-2012

Miljøminister Ida Auken har i dag i Ingeniørforeningen uddelt priser til fire danske virksomheder, der deltager i konkurrencen om EU’s Miljøpris i juni måned. Virksomhederne har udviklet nye lovende teknologier med miljø og eksportpotentiale.

Konkurrencen om EU’s miljøpris består af to dele. Først dyster miljøbevidste virksomheder i de enkelte lande, hvorefter vinderne går videre til den europæiske konkurrence. Prisen uddeles hvert andet år til de mest miljøbevidste virksomheder i Europa.

De fire danske virksomheder er:

  • Envotherm, der har udviklet et inddampningsanlæg til rensning af vaskevand fra bilvaskehaller. Brugen af vandværksvand ved vask af en bil reduceres fra 150 liter til 3 liter
  • MT Højgaard A/S, Agri Divisionen, som har lavet et integreret luftskiftesystem, som meget markant reducerer ammoniakudledning fra kvægdrift i åbne stalde. Systemet opsamler og opkoncentrerer op til 75 pct. ammoniak, lugtgasser og klimagasser
  • Lean Vent ApS, der har udviklet et aerodynamisk reguleringsspjæld til lavenergi ventilation med markant reduceret tryktab i forhold til lignende produkter, der samtidig tilbyder et væsentligt reduceret decibelniveau i drift. Sparer energi med op til 50
  • De Forenede Dampvaskerier, som har fundet en ny måde at gøre rent på med mikrofiberklude  Dermed bruges der ingen kemikalier ved almindelig rengøring

Konkurrencen om den danske Miljøpris er arrangeret af Ingeniørforeningen, IDA. De fire vindende virksomheder er udvalgt af en bedømmelseskomite med repræsentanter fra Miljøministeriet, Erhvervs- og Væksthvervsministeriet, DI, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Håndværksrådet og Ingeniørforeningen.

EU’s Miljøpris kan uddeles til både virksomheder og enkeltpersoner. Vinderen af den europæiske konkurrence offentliggøres i juni måned. Prisen uddeles hvert andet år og er blevet uddelt siden 1987-88.


Yderligere oplysninger
Jens Schultz Hansen, cand.scient.soc, Miljøstyrelsen, tlf. tlf. 72 54 45 22 /