Verifikation af miljøteknologier – nyt EU program skudt i gang

Publiceret 13-03-2012

Et nyt EU pilotprogram for verifikation af miljøteknologi (Environmental Technology Verification - ETV) inden for vand, luft, energi og landbrug blev lanceret på en konference afholdt af Miljøstyrelsen og DANETV den 29. februar 2012. Formålet med programmet er at vurdere nye grønne teknologier og deres egnethed med henblik på at opnå et EU-kvalitetsstempel. Programmet skal derved hjælpe nye løsninger på markedet.

Et nyt EU pilotprogram for verifikation af miljøteknologi (Environmental Technology Verification - ETV) inden for vand, luft, energi og landbrug blev lanceret på en konference afholdt af Miljøstyrelsen og DANETV den 29. februar 2012. Formålet med programmet er at vurdere nye grønne teknologier og deres egnethed med henblik på at opnå et EU-kvalitetsstempel. Programmet skal derved hjælpe nye løsninger på markedet.

Konferencens hovedtaler – David Baxter – fra EU kommissionen, fastslog , at med det europæiske kvalitetsstempel og pilotprogrammet er hensigten at åbne markeder inden for Europa ud fra princippet: Verificeret i ét EU land, accepteret over hele EU. Altså ved gensidig anerkendelse sikres testresultaterne imellem landene.

Konferencen blev indledt af DANETV med en præsentation af ETV konceptets ABC: Fra vurdering af en teknologi ’s egnethed til udstedelse af et verifikat (=kvalitetsstempel).

Desuden blev der sat fokus på muligheder for tilskud til verifikation via støtteordninger (MST) og den fremtidige organisering af ETV nationalt og globalt.
Som prikken over i’et var der spændende oplæg fra to indehavere af et ETV verifikat: GEA Westfalia og Solarventis. Deres oplæg illustrerede netop behovet for ETV på deres markeder, hvor der ikke eksisterer etablerede godkendelsesordninger.

Se præsentationerne fra konferencen

For yderligere oplysninger: Kontakt DANETV v. Mette Tjener Andersson .