EU støtte til store natur- og miljøprojekter - LIFE+

Publiceret 30-03-2012

EU indkalder igen ansøgninger til EU’s natur og miljøprogram LIFE+. Ansøgningsfristen er 26. september 2012.

EU indkalder igen ansøgninger til EU’s natur og miljøprogram LIFE+. Ansøgningsfristen er 26. september 2012 .

LIFE + er et demonstrationsprogram, der støtter store projekter, der bidrager til at realisere EU’s natur- og miljø- og klimapolitikker. Der er tale om meget brede temaer især på miljø- og klimaområdet.

Programmet retter sig både mod offentlige og private aktører og samarbejder mellem disse. Programmet støtter primært rent nationale projekter, men internationale samarbejdsprojekter er også velkomne. Projekterne evalueres af EU, og danske projekter konkurrerer derfor i et vist omfang med projekter fra andre EU-lande. Danmark har en indikativ andel af programmet på ca. 35 mio. kr.

Læs mere om indkaldelsen og LIFE+ på Naturstyrelsens hjemmeside og om miljøkomponenten af LIFE+ på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsen yder ansøgningsservice til ansøgere.