Danmark i top med opbakning til innovative grønne virksomheder

Publiceret 01-03-2012

Innovationer skal ikke blot opfindes og udvikles, men de skal også ud på markedet – og det er vi gode til i Danmark. Danmark ligger nummer et i en ny undersøgelse efterfulgt af Israel, Sverige, Finland og USA.

Innovationer skal ikke blot opfindes og udvikles, men de skal også ud på markedet – og det er vi gode til i Danmark. Danmark ligger nummer et i en ny undersøgelse efterfulgt af Israel, Sverige, Finland og USA.

Danmark har globalt de bedste betingelser, når det gælder om at hjælpe nye grønne virksomheder i gang. Det viser en netop publiceret undersøgelse "Coming Clean: The Global Cleantech Innovation Index 2012" udarbejdet af WWF Verdensnaturfonden og Cleantech Group, en global rådgivningsvirksomhed indenfor grøn teknologi.

Rapporten fremhæver Danmark for at bakke godt op om de innovative grønne opstartsvirksomheder, samt at der i Danmark findes dokumentation for, at opstartsvirksomhederne formår at skabe en forretning ud af deres innovative teknologier, særligt indenfor vindenergi.

Den grønne omstilling og miljøteknologisk innovation sker fordi vi er tvunget til det af den gryende ressourcemæssige krise og den aktuelle økonomiske krise. Men rapporten viser, at vi via intelligent regulering, gode rammebetingelser for forskning, samt et stimulerende erhvervsklima, kan få meget ud af disse kriser.

Undersøgelsen evaluerer 38 lande på 15 forskellige indikatorer, som handler om at skabe og kommercialisere opstartsvirksomheder indenfor grøn teknologi. Et indeks angiver landenes potentiale i forhold til størrelsen på deres økonomi, når det gælder om at skabe grønne opstartsvirksomheder og skabe forretninger ud af grøn innovation over de næste ti år.

De øvrige Skandinaviske lande ligger i top 5 på cleantech indekset, men Danmark indtager førstepladsen på baggrund af en bedre evne til sikre at innovationer bliver til salgbare produkter.

De nye vækstøkonomier er godt med. Indien og Kina finder vi på henholdsvis 12. og 13 pladsen – med et stort vækstpotentiale. Begge lande er pt. aftagere af grøn teknologi, men de nationale rammebetingelser for grøn innovation forbedres hurtigt i disse år.

Læs The Global Cleantech Innovation Index 2012
Resultaterne fra denne undersøgelse underbygges af andre lignende undersøgelser, hvor Danmark også indtager en plads højt på listen over innovative nationer.