Ny rapport om de nordiske landes indsats for fremme af miljøteknologi

Publiceret 29-05-2012

Indsatsen for fremme af miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande i perioden 2004-2011 er blevet kortlagt i en ny rapport, som er udgivet med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Indsatsen for fremme af miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande i perioden 2004-2011 er blevet kortlagt i en ny rapport, som er udgivet med støtte fra Nordisk Ministerråd.
Rapporten viser, at samtlige nordiske lande har store ambitioner på området, men der er samtidig et stort behov for større viden i hvert af de nordiske lande om virksomheder, eksport, patenter, enkelte projekter, overblik etc. Rapporten dokumenterer også, at der er et endog meget stort behov for at fremme efterspørgselssiden, eftersom ingen af landene gør nogen målrettet indsats på dette felt.

Hvert af de nordiske lande beskrives i et afsnit med vægten på den sidste del af perioden, og der gives anbefalinger til forbedringer. Der sker en vis sammenligning landene imellem, og der gives anbefalinger til, hvordan hvert enkelt land kan bidrage til en forbedret indsats, som måske også kan hjælpe de andre lande.
Rapporten anbefaler, at der etableres et bedre datagrundlag om virksomheder og eksport etc. Den anbefales også, at der tilvejebringes mere information og bruges flere mandskabsressourcer. Og endelig anbefales det, at der gøres langt mere ved at styrke efterspørgselssiden i arbejdet med miljøeffektiv teknologi.

Link til rapporten Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande