42 nye miljøteknologiprojekter fik tilskud i 2011

Publiceret 01-02-2012

Miljøministeriet modtog i alt 75 ansøgninger i årets ansøgningsrunde i 2011. Det samlede resultat er, at der er ydet tilskud på i alt 25 mio. kr. fordelt på 42 projekter.

Miljøministeriet modtog i alt 75 ansøgninger i årets ansøgningsrunde i 2011, der havde ansøgningsfrist i september. Der blev søgt om tilskud på i alt 75 mio.kr. Ansøgningerne blev afgjort i løbet af december, og det samlede resultat er, at der er ydet tilskud på i alt 25 mio. kr. fordelt på 42 projekter.

Projekterne fordeler sig på følgende områder:

• 3 projekter indenfor luft, bl.a. reduktion af luftforurening fra biler og brændeovne
• 7 projekter indenfor affald, bl.a udnyttelse af fosforressourcen i affaldsfraktioner,
• 28 projekter indenfor vand, bl.a. sikring af rent drikkevand, rensning af spildevand og rensning af ballastvand fra skibe,
• 1 projekt indenfor ”Udvikling, test og demonstration i Kina og/eller Indien”, samt
• 4 projekter indenfor ”Offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi”, bl.a. indenfor håndtering af ekstrem regn samt affaldshåndtering.


Se liste over alle projekt under Resultater og milepæle