Copenhagen International Ballast Water Management Conference 2012

Publiceret 10-02-2012

Det danske Ballastvandpartnerskab inviterer til international konference i København den 8. marts 2012. Konferencens tema er spørgsmål og udfordringer i forbindelse med IMO's Ballastvand konvention.

Det danske Ballastvandpartnerskab inviterer til international konference i København den 8. marts 2012. Konferencens tema er spørgsmål og udfordringer i forbindelse med IMO's Ballastvand konvention.

Konferencen vil bl.a. berøre:

- status for ratifikationsprocessen

- udfordringer ser fra redernes perspektiv

- risikoen knyttet til spredning af uønskede arter

- behov for behandling af ballastvand m.m.


Læs invitation og program