Stor interesse for tilskudsmidler til fremme af miljøeffektiv teknologi

Publiceret 28-09-2011

Annoncenrunden for tilskudsmidler til fremme af miljøeffektiv teknologi havde deadline 16. september 2011 og der har været stor interesse for midlerne.

Annoncenrunden for tilskudsmidler til fremme af miljøeffektiv teknologi havde deadline 16. september 2011 og der har været stor interesse for midlerne. Miljøstyrelsen har modtaget omkring 80 ansøgninger. Samlet set er der ansøgt om knap 75 mio. kr. i tilskud indenfor emnerne Vand, Affald, Luft, Projekter i Kina og/eller Indien samt Offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi. Det samlede beløb til fordeling udgør ca. 30 mio. kr.

Ansøgningerne behandles i de kommende uger. Alle kan forvente svar på deres ansøgning senest den 30. november 2011.

Midlerne er en del af udmøntningen af regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi, og har til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling af miljøeffektiv teknologi. Indsatsen skal målrettes konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige globalt udbredte miljøudfordringer.