Konference om reduktion af NOx og svovl fra skibsfarten

Publiceret 27-10-2011

Den 22. november 2011 afholder Transportens Innovationsnetværk, Rederiforeningen og Miljøstyrelsen en konference om reduktion af luftforurening fra skibsfart

IMOs skærpede krav til luftforurening fra skibe stiller erhvervet overfor en række udfordringer. Emissionerne skal ned og der skal findes nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til at gøre skibsfarten renere. Det gælder specielt for skibe, der sejler i de særligt udpegede kystnære ’emissions-kontrol’ områder (ECA).


Med oplæg fra en bred vifte af aktører - rederne, motorfabrikanter, myndigheder, test- og kontrolorganer - sætter Transportens Innovationsnetværk og Partnerskab for Renere Skibsfart (Danmarks Rederiforening og Miljøstyrelsen) fokus på de udfordringer og krav skibsfarten står overfor og præsenterer nogle af de løsningsmodeller, der er undervejs.

Konferencen afholdes den 22. november 2011 kl. 10 - 16.