50 millioner kr. ekstra til miljøteknologi er med på finanslovsforslaget

Publiceret 03-11-2011

Danmark skal være et grønt demonstrationsland, hvor nye teknologier bliver udviklet gennem partnerskaber med det private erhvervsliv. Miljøministeriet har i den sammenhæng fået ekstra 50 millioner kr. på finanslovsforslaget for 2012 til at oprette et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Danmark skal være et grønt demonstrationsland, hvor nye teknologier bliver udviklet gennem partnerskaber med det private erhvervsliv. Det er en af den nye regerings ambitioner. Miljøministeriet har i den sammenhæng fået ekstra 50 mio. kroner på finanslovsforslaget for 2012 til at oprette et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).


- Miljøteknologien skal gøre Danmark til et foregangsland, der bruger både de menneskelige og naturens ressourcer på en bæredygtig og konkurrencedygtig måde. Vi skal være førende på teknologier, der kan skaffe rent vand og ren luft, alternativer til farlige kemikalier, genanvende affald og rense forurenet jord, så vi får sat gang i eksporten. Med en grøn omstilling af Danmark kan vi både skabe nye arbejdspladser og gøre verden grønnere , siger miljøminister Ida Auken.


Etableringen af et Miljøteknologisk Demonstrations- og Udviklingsprogram (MUDP) skal bidrage til at føre regeringsprogrammets formuleringer om styrket grøn omstilling ud i livet. Der er væsentlige miljøpolitiske potentialer i teknologisk udvikling, herunder på områderne vand og drikkevandsressourcer, kemikalier, affaldsbehandling, luftforurening, støj og bymiljø.