Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen afholder workshops om offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi

Publiceret 11-03-2011

Der afholdes workshop i Århus den 6. april 2011, Odense den 12. april 2011 og Roskilde den 13. april 2011. Tilmeldingsfrist er 28. marts 2011.

I løbet af foråret afholdes en række workshops, der har til formål at bringe det offentlige og virksomhederne sammen ansigt til ansigt for at drøfte mulighederne for fælles projekter og produkter.
Den første workshoprunde, der holdes i henholdsvis Århus, Odense og Roskilde, har fokus på at identificere mulige områder, hvor det offentlige og virksomhederne kan se et potentiale i sammen at udvikle ny miljøteknologi og afdække muligheder og barrierer for samarbejde imellem det offentlige og private virksomheder.

Tilmelding sker via Kommunernes Landsforenings hjemmeside:

Århus den 6. april 2011
Odense den 12. april 2011
Roskilde den 13. april 2011


Tilmeldingsfrist er 28. marts 2011.

Baggrund
Folketingets forligspartier bag handlingsplanen for miljøteknologi har besluttet at igangsætte et pilotprojekt, der skal belyse, hvordan en intelligent offentlig efterspørgsel kan medvirke til at fremme ny miljøteknologi. Rækken af workshops indgår i pilotprojektet.

Som en del af pilotprojektet har forligskredsen aftalt at afsætte op til fem mio. kr.  fra handlingsplanen for miljøteknologi, til udviklings- og demonstrations-projekter, hvor muligheden for at offentlig efterspørgsel kan fremme miljøtek-nologi afprøves i praksis.


Læs mere om partnerskab for offentlig og privat samarbejde

Yderligere oplysninger:

Jens Schultz Hansen
Miljøstyrelsen Miljøteknologi
Tel: 72 54 45 22
Mail