Pjece med 9 danske miljøteknologi cases er oversat til engelsk

Publiceret 10-05-2011

Pjecen, ”Environmental technologogy on the move” er en oversættelse af pjecen ”Miljøteknologi der rykker”, og fortæller 9 danske succeshistorier om udvikling af teknologi, der bidrager til at løse en række miljøudfordringer.

Pjecen, "Environmental technology on the move" (PDF), er en oversættelse af pjecen ”Miljøteknologi der rykker”, og fortæller 9 danske succeshistorier om udvikling af teknologi, der bidrager til at løse en række miljøudfordringer.

Den engelske udgave af pjecen adskiller sig fra den danske ved, at der er medtaget et opslag om den danske internationale indsats i udlandet, bl.a. baseret på miljøsamarbejdsaftaler med Indien og Kina. Desuden er der kun 9 virksomhedshistorier i den engelske udgave.

Den danske udgave af pjecen blev udgivet i 2009.
Læs den dansksprogede pjece. De 10 cases kan også findes samme sted i en længere udgave på dansk. Her lægges også løbende nye cases ud.


Både den engelske og den danske pjece kan rekvireres ved henvendelse til Miljøministeriets Informationscenter, e-mail: eller tlf.: 70120211.