30 mill. kr. til fremme af miljøeffektiv teknologi

Publiceret 13-05-2011

Den 13. maj starter annoncerunde 2011, der indkalder ansøgninger om tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af miljøeffektiv teknologi indenfor Vand, Affald, Luft, Projekter i Kina og/eller Indien samt Offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi. Ansøgningsfristen er den 16. september 2011 kl. 12.


Den 13. maj starter annoncerunde 2011, der indkalder ansøgninger om tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af miljøeffektiv teknologi indenfor Vand, Affald, Luft, Projekter i Kina og/eller Indien samt Offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi.

Læs annoncetekst af 13. maj 2011
Ansøgningsfristen er den 16. september 2011 kl. 12.

Læs om hvordan man søger tilskud
Læs baggrundsnotater til annoncen
Midlerne er en del af udmøntning af regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi, og har til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling af miljøeffektiv teknologi. Indsatsen skal målrettes konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige globalt udbredte miljøudfordringer.

Der vil ikke blive gennemført flere annoncerunder i år.
Spørgsmål kan rettes til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 40 00 eller e-mail: