Bedre mulighed for at forudsige stoffers hormonforstyrrende effekter og toksiske omdannelsesprodukter

Publiceret 29-06-2011

Et projekt under den miljøteknologiske handlingsplan har bidraget til videre udvikling af computermodeller, de såkaldte (Q)SAR modeller, til brug for vurdering af kemiske stoffers hormonforstyrrende effekter samt nye modeller til forudsigelse af toksiske omdannelsesprodukter fra kemiske stoffer.

Et projekt under den miljøteknologiske handlingsplan har bidraget til videre udvikling af computermodeller, de såkaldte (Q)SAR modeller, til brug for vurdering af kemiske stoffers hormonforstyrrende effekter samt nye modeller til forudsigelse af toksiske omdannelsesprodukter fra kemiske stoffer.

Projektet er gennemført af DTU, Fødevareinstituttet. Det har styrket de tidligere udviklede modeller bl.a. ved at udbygge dem med nye data. Resultatet er en forbedring af modellernes evne til at forudsige anti-androgene effekter (hormonforstyrende effekter), der er i søgelyset, når det gælder effekter på reproduktionen.

Projektet har også bidraget til at udvikle nye modeller til at give informationer om, hvordan et kemisk stof nedbrydes. Det handler om at forudsige, om et kemisk stof nedbrydes på en sådan måde, at nedbrydningsprodukterne med stor sandsynlighed vil have bestemte toksiske egenskaber. Det handler også om at forudsige om kemiske stoffer påvirker hinandens nedbrydning og derfor i blanding kan være særlig toksiske. De udviklede modeller kan bidrage til arbejdet med at udpege og fremme substitution af problematiske stoffer med mindre skadelige alternativer.

Projektets resultater er publiceret i videnskabelige artikler i fagtidsskriftet “SAR and QSAR in Environmental Research” samt en videnskabelig poster:
G.E. Jensen, et. al 2008, QSAR models for reproductive toxicity and endocrine disruption in regulatory use
T Ringsted et al 2009, SAR models for P450 (2D6) substrate activity

GE Jensen et al 2011, QSAR models for anti-androgenic effect – a preliminary study

Ringsted et al, Global (Q)SAR models on substrates for human CytochromeP450 3A4 (Poster)
(Q)SAR modeller er generelt med til at øge mængden af information for et givet stof, minimere brugen af forsøgsdyr og kan anvendes til prioritering af indsatsen for kemiske stoffer både i relation til testning og regulering af kemiske stoffer.

Læs mere om (Q)SAR og om Miljøstyrelsens arbejde med (Q)SAR