Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg holder høring om miljøteknologi den 9. juni

Publiceret 01-06-2011

Det foregår på Christiansborg den 9. juni 2011 kl. 9.30 - 13.00. Der er offentlig adgang, men tilmelding kræves.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg afholder torsdag den 9. juni 2011, kl. 9.30 til 13.00 en høring om miljøteknologi. Høringen foregår på Christiansborg i udvalgsværelse 1-133.

Formålet med høringen er at gøre status for den nuværende handlingsplan for miljøteknologi og i forlængelse heraf drøfte udfordringer og potentialer i den fremtidige indsats inden for grøn teknologi og innovation.
Under høringen vil Miljøstyrelsen først gennemgå den nuværende indsats og gøre status for de eksisterende handlingsplaner for miljøteknologi. Dette vil efterfølgende blive suppleret med en gennemgang af fem konkrete miljøteknologiprojekter fra den nuværende handlingsplan. For at sætte høringen i i et bredere perspektiv vil de aktuelle europæiske miljøudfordringer herefter kort blive præsenteret. Dette vil blive fulgt op af tre oplæg om de miljøteknologiske udfordringer, potentialer og markeder inden for miljøområderne vand, luft og affald. Miljøministeren vil afsluttende gennemgå perspektiverne for den fremtidige indsats inden for miljøteknologi.
Programmet for høringen samt tilmelding og kontaktinformation