Ny designguide: Russervinduers lydisolation

Publiceret 12-07-2011

Russervinduer dæmper støjen ude fra, også når de er åbne. Et projekt under den miljøteknologiske handlingsplan har resulteret i en designguide med anvisninger på, hvordan russervinduer udformes

Russervinduer dæmper støjen ude fra, også når de er åbne. Den nye designguide giver anvisninger på, hvordan russervinduer udformes.


Når der skal bygges nye boliger eller institutioner i støjende omgivelser, er der krav til ,hvor høj støjen må være indendørs - med åbne vinduer. Derfor skal der bruges vinduer, der dæmper støjen særlig godt, også når de er åbne. Nogle af disse vinduer kaldes ”Russervinduer”, fordi de er lavet efter samme principper som vinduerne i Vinterpaladset i Skt. Petersborg.

Miljøstyrelsen gav i 2008 støtte under den miljøteknologiske handlingsplan til, at Delta i samarbejde med H. S. Hansens Fabrikker A/S kunne undersøge og dokumentere, hvordan ”Russervinduer” kan forbedres. Et af projektets resultater er en designguide om, hvordan vinduets lydisolation påvirkes af vinduets udformning. Designguiden retter sig især mod vinduesfabrikanter og rådgivere, som kan udnytte anvisningerne til at designe vinduer til boliger og andre støjfølsomme bygninger på steder, hvor der er kraftig støj.

Se designguiden, hovedrapport og spørgeskemaundersøgelsen