EU's Forum om miljøteknologi sætter fokus på ressourceeffektivitet

Publiceret 24-01-2011

Det 10. European Forum on Eco-innovation afholdes 22 . - 23. marts 2011 med temaet: "Towards a Resource Efficient Economy From Policy to Action".

Med EU's vækststrategi frem mod 2020, EUROPE 2020, er forbedrede udnyttelse af ressourcer for alvor kommet på den politiske dagsorden i Europa.


De tre såkaldte "Flagship Initiatives", der omhandler "Innovation Union", "Resourceefficient Europe" og "An Industrial Policy for the Globalisation Era" retter linsen mod rammerne for en bæredygtig udvikling, hvor hensynet til miljøet, hensynet til den økonomiske vækst og nye arbejdspladser og hensynet til spørgsmål om forsyningssikkerhed tænkes sammen.

På det 10. Europæiske Forum om miljøteknologi (eco-innovation) er temaet: "Towards a Resource Efficient Economy - From Policy to Action". Forummet vil drøfte, hvilken rolle eco-innovation spiller i den sammenhæng.
Forummet finder sted i Birmingham, UK den 22. og 23. marts 2011. Her kan du læse mere om dette forum