Nyt innovationsnetværk for miljøteknologi

Publiceret 01-02-2011

Innovationsnetværket for Miljøteknologi arbejder for at styrke den danske clean-tech branche indenfor miljøområderne vand, luft, jord og affald. Netværket ønsker at samle virksomheder, forsknings- og videninstitutioner, myndigheder og andre relevante aktører og derved søge at finde nye og innovative produkter og services, der går på tværs af de fire områder.

Innovationsnetværket for Miljøteknologi arbejder for at styrke den danske clean-tech branche indenfor miljøområderne vand, luft, jord og affald. Netværket ønsker at samle virksomheder, forsknings- og videninstitutioner, myndigheder og andre relevante aktører og derved søge at finde nye og innovative produkter og services, der går på tværs af de fire områder.

Netværket hviler på en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen på 14 mio. kr.. Pengene skal bruges til ledelse, drift af sekretariat, matchmaking og videnopbygning samt formidling (i alt ca. 7 mio. kr.) og til støtte til specifikke innovationsprojekter (ca. 7 mio. kr.). De 14 mio. kr. skal matches af mindst 14 mio. kr. i medfinansiering fra de deltagende virksomheder i form af f.eks. medgået arbejdstid til deltagelse i diverse arrangementer.

Netværket vil desuden afholde en række temamøder og andre arrangementer med fokus på relevante emner, der kan bidrage til videndelingen mellem partnerne i netværket.

Netværket er åbent for nye medlemmer. Foreløbig er der 47 medlemmer, men ambitionen er at nå op på ca. 100 virksomheder i løbet af de næste fire år.

Du kan læse mere om og tilmelde dig til netværket på på www.inno-mt.dk . Du kan også kontakte sekretariatet for yderligere information på telefon +45 30 46 36 38 eller på e-mail