Partnerskab for spildevandsrensning i Indien vinder pris

Publiceret 08-02-2011

Partnerskabet for miljøteknologi til vandsektoren i Indien, som er oprettet i regi af den miljøteknologiske handlingsplan, har fået tildelt Eksportrådets pris som årets projekt 2010

Partnerskabet for miljøteknologi til vandsektoren i Indien, som er oprettet i regi af den miljøteknologiske handlingsplan, har fået tildelt Eksportrådets pris som årets projekt 2010.

Målet med det prisvindende projekt er helt konkret at vise, hvordan moderne dansk spildevandsteknologi kan bidrage til at forbedre spildevandsrensningen i Indien. Det øger muligheden for at skaffe nye ordrer til de danske virksomheder, når Indien i fremtiden skal investere i eller renovere anlæg til spildevandsrensning.

Partnerskabet indgik i efteråret en aftale med de indiske vandmyndigheder om at gennemføre undersøgelser og målinger på et indisk renseanlæg. Målingerne skal dokumentere, hvor meget mere effektivt man kan rense spildevandet både i relation til energibesparelser og optimering af renseprocessen.

Næste skridt er, at virksomhederne i fællesskab laver de nødvendige ombygninger på anlægget. Projektet skal blandt andet finansieres via lån, som tilbagebetales ved det overskud, som energibesparelserne i driften på det ombyggede anlæg resulterer i.

Partnerskabet er indgået  mellem Miljøstyrelsen, Danish Water Forum og ambassaden i Indien samt de seks virksomheder: Danfoss, Grundfos, Siemens Turbo Machinery Equipment, Vandcenter Syd, DHI og Cowi.

Læs mere om partnerskabet for miljøteknologi til vandsektoren i Indien