Nye partnerskaber for innovation i 2011

Publiceret 19-12-2011

Miljøministeriet har i 2011 etableret 5 nye partnerskaber med fokus på innovation og løsning af konkrete miljøproblemstillinger. Alle partnerskaberne er oprettet som et led i gennemførelsen af handlingsplanen for miljøeffektiv teknologi, 2010-2011.

Miljøministeriet har i 2011 etableret 5 nye partnerskaber med fokus på innovation og løsning af konkrete miljøproblemstillinger. Alle partnerskaberne er oprettet som et led i gennemførelsen af handlingsplanen for miljøeffektiv teknologi, 2010-2011. Der er i alle tilfælde bevilget knap 500.000 kr. til facilitering af partnerskaberne.

Læs mere om partnerskaberne her:
Partnerskab for genanvendelse og nyttiggørelse af shredderaffald

Partnerskabet for genanvendelse af fosfor i spildevand og spildevandsslam

Partnerskabet for miljøeffektive løsninger til slamhåndtering i Indien
Partnerskab for spildevand i Chongqing provinsen i Kina
Partnerskab om lokal håndtering af regnvand (LAR)