Opstartsmøde i partnerskabet for shredderaffald

Publiceret 24-08-2011

Miljøstyrelsen inviterer alle interesserede til opstartsmøde i et nyt partnerskab for shredderaffald. Opstartsmødet foregår mandag d. 12. september fra kl. 10.00 - 15.00 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Miljøstyrelsen inviterer alle interesserede til opstartsmøde i et nyt partnerskab for shredderaffald. Opstartsmødet foregår mandag d. 12. september fra kl. 10.00 - 15.00 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Formålet med partnerskabet er at samle alle aktører på området og skabe en ny platform for strategisk samarbejde om genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcer i shredderaffald.

Partnerskabet oprettes som led i regeringens affaldsstrategi 2010 med støtte fra den miljøteknologiske handlingsplan (2010-2011), "Miljøteknologi - til gavn for mijlø og vækst".

Læs invitationen og dagsorden for opstartsmødet