Prototype af måleudstyr til automatisk måling af mikrobiologisk vandkvalitet

Publiceret 31-08-2011

I et nyligt afsluttet miljøteknologi projekt er der udviklet en prototype af måleudstyret BactiLine, som automatisk kan måle på den mikrobiologiske vandkvalitet uafhængigt af vandets fysiske og kemiske egenskaber.

I et nyligt afsluttet projekt er der udviklet en prototype af måleudstyret BactiLine, som automatisk kan måle på den mikrobiologiske vandkvalitet uafhængigt af vandets fysiske og kemiske egenskaber. Analyseresultatet er tilgængeligt få minutter efter målingens start. Metoden baserer sig på Bactiquant®-teknologien, som måler forekomsten af bakterier ved hjælp af fluorescensteknologi. Metoden giver mulighed for at inkludere både partikelbundne og frie bakterier i analyseresultatet.

Fremadrettet forventes metoden at kunne anvendes til løbende overvågning og dermed styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, f.eks. i forbindelse med vandforsyningernes øvrige SRO-system samt til alarmering (f.eks. via SMS til den driftsansvarlige) ved større afvigelser i den mikrobiologiske vandkvalitet eller ved forureninger

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi.

Link til Naturstyrelsens rapport