Dæmpning af lavfrekvent støj fra store motorer og generatoranlæg

Publiceret 16-08-2011

Semiaktive lyddæmpere, resonatordæmpere, kan dæmpe den lavfrekvente støj fra motoranlæg viser et nyt miljøteknologi projekt.

Semiaktive lyddæmpere kan dæmpe den lavfrekvente støj fra motoranlæg

Når der opstår problemer med lavfrekvent støj fra motoranlæg eller kraftvarmeværker, kan det være teknisk meget udfordrende at dæmpe støjen. De normale typer af lyddæmpere skal være meget store, for at kunne dæmpe lavfrekvent støj, og de kan forringe anlæggets drift.

Miljøstyrelsen har indenfor tilskudsordningen Miljøeffektiv Teknologi støttet et projekt om at udvikle en særlig type lyddæmper, resonatordæmpere, som er aktivt styret, så dæmpningen er størst mulig ved de frekvenser, som motoren udsender.

Projektrapporten, Semiaktive resonatordæmpere til dæmpning af lavfrekvent støj fra store motorer og generatoranlæg , beskriver den pågældende type af lyddæmper og de opnåede resultater. Resultaterne kan undyttes af virksomheder, der designer og fremstiller lyddæmpere, men kan også benyttes i forbindelse med planlægning og konstruktion af motoranlæg.