Ny teknologi giver færre kvælstofoxider fra eksisterende skibe

Publiceret 11-04-2011

En ny brændstofventil og indsprøjtningsdyse er med tilskud fra Miljøministeriet udviklet af MAN Turbo & Diesel til eksisterende skibsmotorer. International lovgivning betyder, at løsningen i løbet af de næste 5 år skal installeres på op til 800 ældre skibe. Tilsammen vil det betyde en global reduktion af NOx udledning med 60.000 tons pr. år.

MAN Diesel & Turbos afdeling i København har udviklet og fået godkendt en såkaldt ”approved method” til ældre skibe. Projektet har fået tilskud fra Miljøministeriets tilskudsordning for miljøteknologi og er en del af indsatsen under Partnerskab for Renere Skibsfart mellem Miljøministeriet og Danmarks Rederiforening.
Løsningen omfatter en ny brændselsventil og en ny indsprøjtningsdyse, som reducerer dannelsen af NOx ved forbrændningen i motoren. Positive sidegevinster er mindre udledning af kulmonooxid, uforbrændte kulbrinter og partikler. Brændselsventiler på skibsmotorer skal udskiftes jævnligt, så der er en naturlig mulighed for at skifte til den nye ventil i forbindelse med den regelmæssige syn skibet skal have hvert 5. år. Den nye ventil har omtrent samme brændstoføkonomi som den gamle, og en renere forbrænding betyder, at den nye ventil har mindre behov for vedligeholdelse.

Læs projektrapporten

Danmark har sammen med en række andre lande arbejdet i flere år for at få reguleret NOx-udledningen fra eksisterende skibe. Det er foregået i regi af den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN, da det har været væsentligt at fastlægge ensartede regler i de forskellige havne og farvande, som skibene sejler i. IMO lovgivningen (fra 2008) om eksisterende skibe (bygget mellem 1990 – 2000) fastlægger, at hvis der kommer en løsning på markedet, en ”approved method”, som kan overholde en række økonomiske og funktionelle krav samt krav om reduceret NOx-udledning, så skal den løsning installeres, senest når skibet er til det 5 årlige hovedsyn.

Den udviklede løsning kan bruges til 3 meget anvendte motortyper, der er installeret i perioden 1990 – 2000. IMO lovgivningen betyder således, at mindst 800 skibe indenfor de næste 5 år skal udskifte deres dyse. Det kommer til at betyde en reduktion af den globale udledning af NOx med 60.000 tons årligt,  hvilket svarer til næsten halvdelen af Danmarks samlede årlige landbaserede udledning af NOx.

MAN Turbo & Diesels projekt har udover de tekniske udfordringer også omfattet dialog med Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og den internationale Søfartsorganisation, IMO, om hvilken procedure og dokumentation der kræves, for at løsningen bliver et lovkrav efter IMO’s lovgivning.