Miljøministeriet og Haveselskabet har givet startskuddet til et nyt Partnerskab om lokal håndtering af regnvand

Publiceret 15-04-2011

Haveselskabet og Miljøministeriet er gået sammen om et projekt ”Regnvand i haver og parker”, der skal udvikle redskaber til kommuner og borgere, der kan fremme boligområders afkobling af regnvand fra kloakken

Heftige regnskyl og de deraf følgende oversvømmelser har sat fokus på afledning af de store mængder overfladevand og dermed også på kloaksystemerne. Miljøministeren har tilkendegivet, at regnvand skal opfattes som en ressource, som ikke kun skal sendes i kloakken.


Haveselskabet og Miljøministeriet er på den baggrund gået sammen om et projekt ”Regnvand i haver og parker”, der skal udvikle redskaber og teknologier til kommuner og borgere, der kan fremme boligområders afkobling af regnvand fra kloakken.
Mange kommuner har et ønske om at fremme afkoblingen af regnvand fra kloakken i boligområder, hvor kloakkapaciteten er for lille, men der er endnu ingen eller få eksempler på, hvordan en kommune med succes kan hjælpe til, at det sker i områder, hvor kommunen ønsker det.


En vigtig del af projekt ”Regnvand i haver og parker” er at få bragt de mange aktører som kommuner, forsyningsvirksomheder og anlægsgartnere sammen om en række workshops. Projektet vil blandt andet fokusere på, hvilke planter der både kan tåle tørke og meget regn, så Haveselskabet kan give de bedst mulige råd til haveejerne, og der vil også blive set på de sundhedsmæssige aspekter af at bruge regnvandet.
Projektet ”Regnvand i haver og parker” bliver sat i gang nu og vil vare et år. Projektet gennemføres som et partnerskab med tilskud fra den Miljøteknologiske handlingsplan.

Yderligere oplysninger:
Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 71
Direktør Ole Münster, Haveselskabet, tlf.  30 59 68 88