Tilskud på ialt 2,8 mill. EURO til danske LIFE+ projekter i 2009 runden

Publiceret 29-09-2010

EU Kommissionen har i sommer taget endelig beslutning om fordeling af 2009 midlerne under LIFE+. I alt er der bevilget tilskud på ca. 120 mill. EURO til 116 projekter fordelt på 17 lande.

EU Kommissionen har i sommer taget endelig beslutning om fordeling af 2009 midlerne under LIFE+. I alt er der bevilget tilskud på ca. 120 mill. EURO til 116 projekter fordelt på 17 lande.

Der var 4 danske ansøgere med i 2009 runden. 3 af dem har fået deres projekt igennem, og Danmark har dermed fået et samlet tilskud på 2,8 mill.  EURO.

De danske projekter, der har fået tilskud, er:

  • Climate partnerships: Et offentligt privat partnerskab med fokus på klimaløsninger til mindre virksomheder. Projektleder er Albertslund Kommune, samlet budget er på ca. 2 mio. EURO,
  • Composite Waste: Demonstration af en ny proces til genindvinding af kompositmaterialer samt anvendelse af de behandlede materialer i andre produktionsprocesser. Projektleder er Grymer Group ApS, samlet budget er på ca. 2 mill. EURO.
  • NorthPestClean: Demonstration af en ny teknologi baseret på hydrolyse til behandling af pesticidforurenet jord og grundvand. Projektleder er Region Midtjylland, samlet budget er på ca. 1,6 mill. EURO

Flere at de danske projekter, der har modtaget tilskud, har benyttet sig af den projektservice, som kan ydes gennem Miljøstyrelsen, til at få kvalificeret ansøgninger forud for indsendelse til EU.


Se oversigt over alle LIFE+ projekter 2009