240 mio. euro til europæisk forskning på miljøområdet.

Publiceret 16-09-2010

Der er i år nye muligheder for miljøinteresserede virksomheder inden for EU’s forskningsprogrammer. Under titlen FP7- ECO-Innovation indkaldes med frist 16. november 2010 ansøgninger, hvis formål er at udvikle miljøeffektive systemer, processer, ydelser og produkter, der har et markedspotentiale på mellemlangt sigt.

Miljøtemaet under EU’s 7. Rammeprogram har i år både fået flere midler og et nyt tema. 155 mio. euro kan søges til de traditionelle emner; men der også afsat 50 mio. euro til det nye tema ECO-INNOVATION.

Under titlen FP7- ECO-Innovation indkaldes med frist 16. november 2010 ansøgninger, hvis formål er at udvikle miljøeffektive systemer, processer, ydelser og produkter, der har et markedspotentiale på mellemlangt sigt.

Under FP7 ECO-INNOVATION kan virksomheder søge støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, der bringer idéer til nye miljøeffektive løsninger frem til fuldskala implementering. Projekterne omfatter således prototypestadiet, men ikke selve markedsfasen.

Løsningerne kan omfatte alle aspekter af innovation- teknologisk, markedsmæssig og organisatorisk og vedrøre både produkter, teknologier, systemer og services. Det centrale er en nyhedsværdi og høj miljøeffektivitet, der kan demonstreres ved relevante miljømæssige, økonomiske og sociale indikatorer. Løsningerne skal have en medium tidshorisont til markedsindtrængning, og dette kan fx være belyst via elementer fra de deltagende virksomheders forretningsplaner.

Programmet er især rettet mod erhvervslivet og stiller bl.a. krav om, at mindst 30% af hvert enkelt projekt gennemføres af mindre virksomheder. Andre deltagere kan være større virksomheder. Virksomhederne kan efter behov danne projektpartnerskaber med forskningsinstitutioner og andre interessenter fx relateret til barrierer for markedsindtrængning.

Interesserede kan finde mere om denne og beslægtede indkaldelser på FP7’s hjemmeside, Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&call_id=366 samt få information hos EuroCenter: .

Ansøgningsfrist er 16. november. Der er tale om en totrinsansøgning, så det indledende arbejde vil være knap så omfattende.