Workshop om Ecodesign og ressourceeffektivitet

Publiceret 27-10-2010

Husk at tilmelde dig til workshoppen om Ecodesign og ressourceeffektivitet, som afholdes den 26. november 2010 kl. 9.00-17.00 i Eigtveds Pakhus. Tilmeldingsfristen er 1. november 2010.


Husk at tilmelde dig til workshoppen om Ecodesign og ressourceeffektivitet, som afholdes den 26. november 2010 kl. 9.00-17.00 i Eigtveds Pakhus. Tilmeldingsfristen er 1. november 2010.

Workshoppen er organiseret af Miljøstyrelsen og Universitetet i Ålborg og Lund. Workshoppen sætter fokus på, miljøaspektet i Eco-designdirektivet, og hvordan det kan bidrage til at øge ressourceeffektiviteten i EU.

Der vil være lejlighed til at indgå i debatten om, hvordan særligt EU’s Ecodesign direktiv kan bidrage til at sikre bæredygtig produktion og forbrug.

På workshoppen kan du bl.a. høre, Britta Thomsen, Medlem af Europaparlamentet, Mads Sckerl, Grundfos og Viktor Sundberg, Vice president for miljø og EU forhold i Elektrolux, og Pavel Misiga, kontorchef i DG Miljø.

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding.

Find invitation og program samt mere information om workshoppen på: www.resourceefficiency.aau.dk