Muligheder for naturgasdrift i dansk skibsfart

Publiceret 07-10-2010

Projektet blev sat i gang i foråret 2010 af Partnerskab for Renere Skibsfart i samarbejde med DONG Energy.

Resultatet er en rapport, der beskriver barrierer og muligheder for at overgå til naturgasdrift på færge- og fragtruter i Danmark. Rapporten blev offentliggjort den 2. oktober.

Et projekt om mulighederne for naturgas som brændsel til skibsfart i Danmark er afsluttet. Projektet blev sat i gang i foråret 2010 af Partnerskab for Renere Skibsfart i samarbejde med DONG Energy. Den Danske Maritime Fond har ydet økonomisk støtte til rapporten.

Resultatet er en rapport, der beskriver barrierer og muligheder for at overgå til naturgasdrift på færge- og fragtruter i Danmark.  Rapporten blev offentliggjort den 2. oktober.

Rapporten peger på, at specielt flydende naturgas (LNG) er en moden teknologi med få tekniske udfordringer og markante miljøfordele. Et skift til LNG på de største færgeruter vurderes at være økonomisk fordelagtigt for rederierne. Resultatet er dog stærkt afhængigt af antagelser om den fremtidige pris på LNG i forhold til marin gasolie. I visse tilfælde kan det derfor være nødvendigt med yderligere incitamenter - eksempelvis i form af kriterier i offentlige udbud eller længere kontraktperioder - for at reducere den økonomiske usikkerhed ved investeringen.


Læs rapporten

Læs pressemeddelelse