Gennembrud for Partnerskabet for miljøteknologi til vandsektoren i Indien

Publiceret 22-11-2010

I dag har "Partnerskabet for miljøteknologi til vandsektoren i Indien" underskrevet en aftale med vandmyndighederne i New Delhi. Aftalen skal bane vejen for dansk miljøteknologi til det indiske marked.

I dag har "Partnerskabet for miljøteknologi til vandsektoren i Indien" underskrevet en aftale med vandmyndighederne i New Delhi. Aftalen skal åbne døren for dansk miljøteknologi til det indiske marked.

I første omgang giver aftalen adgang til at undersøge og udføre målinger på et konkret indisk anlæg. Det skal danne grundlag for en dokumentation af, hvor meget mere effektivt anlægget kan blive både med hensyn til rense- og energieffektivitet ved implementering af den danske teknologi. Dernæst skal virksomhederne i partnerskabet gennemføre de nødvendige ombygninger af anlægget.

De seks virksomheder i partnerskabet er Danfoss, Grundfos, Siemens Turbo Machinery Equipment, Vandcenter Syd, COWI og DHI. De øvrige partnere er den danske ambassade i Delhi, Danish Water Forum og Miljøstyrelsen, som via den miljøteknologiske handlingsplan finansierer faciliteringen af partnerskabet.
Læs mere om partnerskabet for miljøteknologi til vandsektoren i Indien