Hvad skal prioriteres under handlingsplan for miljøeffektiv teknologi i 2011 ?

Publiceret 01-11-2010

Miljøministeriet inviterer alle med interesse for fremme af miljøeffektiv teknologi til at komme med deres bud på hvilke temaer, der skal prioriteres under handlingsplanen i 2011.

Miljøministeriet inviterer alle med interesse for fremme af miljøeffektiv teknologi til at komme med deres bud på hvilke temaer, der skal prioriteres under handlingsplanen i 2011.

Der er mulighed for at bidrage på to måder:

1. Ved at deltage i workshoppen ”Miljøteknologi  – opfølgning på den miljøteknologiske handlingsplan”, den 19. november 2010 kl. 13.15 – 15.30.  Workshoppen har tre parallelle sessioner indenfor vand, luft og affald. Tilmeldingsfrist er 10. november 2010. Læs invitationen

2. Ved at sende skriftlige bidrag via postkassen: frem til og med den 18. november 2010.

De temaer, emner eller problemstillinger, der peges på, skal holde sig indenfor handlingsplanens hovedformål samt vedrøre et eller flere af de tre hovedområder i handlingsplanen: vand, luft og affald.

De input, der modtages i postkassen frem til den 18. november og på workshoppen den 19. november, vil indgå i arbejdet med prioritering af indsatsen i 2011.