Ny handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010-2011

Publiceret 01-03-2010

Miljøminister Karen Ellemann har i dag offentliggjort regeringens nye miljøteknologiske handlingsplan, Miljøteknologi – til gavn for miljø og vækst. Planen har fokus på renere luft, renere vand og bedre udnyttelse af affald. Der er afsat 90 mio. kr. til indsatsen, der strækker sig over to år (2010-2011).

Miljøminister Karen Ellemann har i dag præsenteret regeringens nye miljøteknologiske handlingsplan, Miljøteknologi – til gavn for miljø og vækst. Planen har fokus på renere luft, renere vand og bedre udnyttelse af affald.  Der er afsat 90 mio. kr. til indsatsen, der strækker sig over to år (2010-2011). Handlingsplanen udmønter en politisk aftale fra efteråret 2009 mellem regeringen og alle Folketingets partier.

Handlingsplanen skal bidrage til at skabe bedre rammebetingelser for danske miljøteknologiske virksomheder og indgår som et led i den samlede danske indsats for fremme af grøn teknologi og forskning.

Der er afsat 90 mio. kr. til indsatsen. Midlerne skal bl.a. anvendes til at fremme nye miljøteknologiske løsninger indenfor vand, luft og affald. Løsninger der både kan være med til at afhjælpe globale miljøproblemer og samtidig sikre øget dansk eksport og flere danske arbejdspladser.

- Danmark skal være en Grøn Vindernation. Et land hvor stigende økonomisk vækst og faldende miljøbelastning forenes. Med den nye handlingsplan giver regeringen endnu et kontant rygstød til landets mange miljøteknologiske virksomheder, så der kan udvikles nye grønne løsninger – og nye grønne arbejdspladser. Samtidig skaber vi grobund for et renere og grønnere Danmark , siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Støtte til udvikling, test og demonstration
Den miljøteknologiske handlingsplan er især målrettet støtte til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger. Indsatsen er fokuseret på områderne vand, luftforurening og affaldsbehandling. Der er også reserveret midler til at fremme test- og demonstrationsprojekter i udlandet – f.eks. Kina og Indien.

- Med fokus på luft, vand og affald sætter den miljøteknologisk handlingsplan ind dér, hvor vi ved, at Danmark i forvejen har gode forudsætninger for at skabe konkurrencedygtige løsninger. Med en målrettet støtte til danske demonstrationsprojekter – ikke bare inden for landets grænser men også direkte på eksportmarkederne – øger vi chancerne for, at den gode miljøteknologiske opfindelse ikke ender som en støvet drøm, men i stedet bliver til et gennemprøvet produkt, der virker og kan sælges internationalt , siger miljøminister Karen Ellemann (V)

Læs handlingsplanen , (PDF, 10 mb)

Læs pressemeddelelse