Morgendagens brændstoffer – udfordringer og muligheder

Publiceret 10-05-2010

Partnerskab for renere skibsfart & Transportens Innovationsnetværk inviterer til konference den 31. maj 2010. Der præsenteres bl.a. foreløbige resultater fra et projekt om naturgasdrift i dansk skibsfart.

Partnerskab for renere skibsfart & Transportens Innovationsnetværk inviterer til konference den 31. maj 2010 kl. 9 - 16 i København.

Transportsektoren står i dag for 21 % af den samlede CO2- udledning i Danmark. Den globale opvarmning, olieknaphed samt politisk regulering nødvendiggør overvejelser om valget af brændstoffer. Målet er betydelige reduktioner i udledningen af CO2, svovl, NOx og sundhedsskadelige partikler. At nå dette forudsætter dog en helhedstænkning, samarbejde på tværs af transportsektorer, virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder samt en kombination af flere forskellige indsatsområder. Derfor vil Partnerskab for Renere Skibsfart i samarbejde med Transportens Innovationsnetværk med denne konference stille skarpt på morgendagens brændstoffer samt de udfordringer og muligheder de bibringer.

Læs programmet samt information om tilmelding m.m. (PDF, 400kb)

Om eftermiddagen er der to workshops om henholdsvis naturgas i skibsfarten og naturgas i landtransporten.

På workshoppen om skibsfart vil der bl.a. blive præsenteret foreløbige resultater af et projekt om mulighederne for naturgasdrift i dansk skibsfart. Projektet er igangsat af Dansk Rederiforening, DONG Energy og Miljøstyrelsen i fællesskab. Projektet udføres af Litehauz i samarbejde med Incentive partners, Rambøll Olie & Gas samt Det Norske Veritas. Projektet fokuserer på færgefart i danske farvande og kortere fragtruter til og fra Danmark. Undersøgelsen skal pege på fordele og ulemper ved naturgas, samt vurdere mulighederne for at overkomme barrierer for et skift til gasdrift. Den endelige rapport fra projektet forventes klar i slutningen af juni 2010.