EU indkalder ansøgninger til LIFE+ og CIP Ecoinnovation - afleveringsfrist 1. september 2010

Publiceret 21-05-2010

Nu kan der igen søges om EU støtte til demonstrationsprojekter indenfor miljøområdet og projekter, der kan lette adgange til markedet for grønne produkter og løsninger.

Nu kan der igen søges om EU støtte til demonstrationsprojekter indenfor miljøområdet og projekter, der kan lette adgange til markedet for grønne produkter og løsninger.

De to EU ordninger – demonstrationsprogrammet LIFE+ og markedsindtrængningsprogrammet CIP Eco-Innovation, har netop åbnet for ansøgninger for 2010. Ansøgningsfristen er i september. For begge ordninger gælder, at projekterne skal have en europæisk dimension. Der er dog ikke krav om internationale partnere.

Der afholdes informationsmøde om LIFE+  7. juni i Køge. Indbydelsen til mødet findes her .

Læs mere om CIP innovation programmet på på www.ecoinnovation.dk og EU LIFE+ programmet på www.mst.dk Miljøstyrelsen yder ansøgningsservice til begge programmer - læs mere under Projektservice .