Miljøteknologiske styrkepositioner på affaldsområdet

Publiceret 05-07-2010

Et nyt miljøprojekt kortlægger danske miljøteknologiske potentialer på affaldsområdet herunder de særlige danske styrkepositioner og sammenholder dem med udviklingen på affaldsområdet på udvalgte markeder.


Et nyt miljøprojekt kortlægger danske miljøteknologiske potentialer på affaldsområdet herunder de særlige danske styrkepositioner og sammenholder dem med udviklingen på affaldsområdet på udvalgte markeder.

Der er fokus på teknologier, som kan erstatte nogle af de eksisterende behandlingsmetoder, men som ikke er markedsført eller anvendt fuldt ud set i forhold til potentialet på grund af forskellige barrierer herunder  reguleringsmæssige, økonomiske, eller udviklingsmæssige barrierer.
I rapporten er der anlagt en kredsløbsbetragtning og der er opstillet en model herfor, med inspiration fra "vugge-til-vugge"-konceptet. Dette koncept betragter alle affaldsstrømme som potentielle udgangspunkter for ny produktion.
Projektet bidrager med viden om affaldssektoren mulige fremtidige udvikling, og udgør en del af grundlaget for Affaldsstrategi 2009-12.

Læs rapporten her: Miljøteknologi på affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer