Høring af udkast til Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010-2011 er afsluttet.

Publiceret 15-01-2010

Høringsfristen udløb den 11. januar 2010. En endelig og politisk godkendt handlingsplan forventes offentliggjort i det tidlige forår 2010.

Høringsfristen udløb den 11. januar 2010. Ved fristens udløb var der indkommet 31 høringssvar. På baggrund af høringssvarerne vil Miljøministeren forelægge en revideret udgave af handlingsplanen til godkendelse af forligspartierne bag handlingsplanen – dvs. alle folketingets partier. En endelig og politisk godkendt handlingsplan forventes offentliggjort i det tidlige forår 2010.