Partnerskab for miljøteknologi til vandsektoren i Indien

Publiceret 05-02-2010

Der er blevet etableret et partnerskab mellem Miljøministeriet, Danish Water Forum (DWF), Den danske Ambassade i Delhi og 6 danske virksomheder (COWI, Danfoss, DHI, Grundfos, Vandcenter Syd og Siemens Turbo Machinery). Partnerskabet skal fungere som ramme for at etablere et eller flere demonstrationsprojekter i Indien på spildevandsområdet.

Der er nu blevet etableret endnu et partnerskab i regi af regeringens miljøteknologiske handlingsplan. Det drejer sig om et partnerskab mellem Miljøministeriet, Danish Water Forum (DWF), Den danske Ambassade i Delhi og 6 danske virksomheder (COWI, Danfoss, DHI, Grundfos, Vandcenter Syd og Siemens Turbo Machinery). Partnerskabet skal fungere som ramme for at etablere et eller flere demonstrationsprojekter i Indien på spildevandsområdet med fokus på energibesparelser og forbedret rensning (procesoptimering). De langsigtede formål med partnerskabet er at bidrage til effektivisering af spildevandsområdet i Indien og lette adgangen for dansk vandteknologi og viden til det indiske marked. Miljøstyrelsen har indgået kontrakt med DWF om facilitering af partnerskabet.

Første fase af partnerskabets aktiviteter omfatter et besøg i Indien i februar 2010, hvor bl.a. en række spildevandsanlæg skal besigtiges med henblik på at finde en engageret indisk partner og et egnet anlæg til brug for demonstrationsprojektet.

Ideen om partnerskabet opstod i forlængelse af et eksportfremstød til Indien i februar 2009, hvor de seks danske virksomheder, DWF og den danske miljøminister deltog i ”Danish-Indian Water Days”. Her oplevede de danske virksomheder en stor interesse for dansk vandteknologi og viden på vandområdet og erfarede desuden bl.a. ved besøg på indiske rensningsanlæg, at der er stort potentiale for energibesparelser og forbedret vandrensning (procesoptimering). Samtidig ville initiativet være et godt bidrag til opfølgning på den miljøsamarbejdsaftale, som Indien og Danmark underskrev i september 2009. Aftalen har særligt fokus på kommercielt baseret samarbejde om omkostningseffektive og bæredygtige miljøteknologiske løsninger indenfor vand, luft, håndtering af affald og skadelige kemikalier.