Stor interesse for prioritering af midler til udvikling af miljøteknologi

Publiceret 01-12-2010

Workshoppen ”Miljøteknologi – opfølgning på den miljøteknologiske handlingsplan”, den 19. november 2010, i Eigtveds pakhus var godt besøgt med omkring 85 deltagere fra virksomheder, videninstitutioner, myndigheder, brancheorganisationer og andre interessenter.

Workshoppen ”Miljøteknologi  – opfølgning på den miljøteknologiske handlingsplan”, den 19. november 2010, i Eigtveds pakhus var godt besøgt med omkring 85 deltagere fra virksomheder, videninstitutioner, myndigheder, brancheorganisationer og andre interessenter.

Workshoppens formål var at drøfte udfordringer og behov for teknologiudvikling på kort og på lang sigt, herunder særligt at give interessenter mulighed for at pege på hvilke temaer, der skal prioriteres under den miljøteknologiske handlingsplan i 2011, indenfor områderne vand, luft og affald.

Resultatet af dagens aktiviteter blev en række gode forslag, som Miljøstyrelsen vil lade indgå i det videre arbejde. Det gælder både i relation til arbejdet med prioritering af temaer, når der skal udbydes nye midler i 2011, men forslagene vil også indgå som inspiration i forhold til den mere langsigtede indsats på cleantech området. Forslag, som er blevet sendt til Miljøstyrelsen efter workshoppen og frem til 1. december 2010, vil indgå på lige fod.

Workshoppen blev åbnet af vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michell Shilling, som gjorde status for indsatsen under de to miljøteknologiske handlingsplaner, men også talte om perspektiverne for en fortsat fokuseret indsats for fremme af dansk miljøteknologi. Han opfordrede desuden alle til at være med til at fortælle de gode historier om, hvad der er opnået indtil nu og om mulighederne fremover. Herefter talte Bjarne Henning Jensen fra Vækstfonden om udfordringer for danske cleantech virksomheder i lyset af globalisering og finanskrise. Et af hovedbudskaberne var bl.a., at intet er så slemt, at det ikke er godt for noget. Finanskrisen og et skrantende jobmarked har bl.a. ansporet til mere iværksætteri og til mere fokuserede og lovende projektforslag til Vækstfonden.

Den generelle session blev efterfulgt af tre parallelle netværkssessioner med fokus på udfordringer og behov for teknologiudvikling indenfor områderne vand, luft, og affald. Her havde deltagerne mulighed for bl.a. at komme med deres bud på nye emner til annonceringen af tilskudsmidler i 2011.