Nyt partnerskab for miljøteknologi til grundvandsområdet i Shandong Provinsen i Kina

Publiceret 10-12-2010

Miljøstyrelsen, Miljøcenter Odense, GEUS og den Danske Ambassade i Beijing har i november 2010 etableret et partnerskab, som skal sikre samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder og myndigheder i Kina i Shandong Provinsen.

Miljøstyrelsen, Miljøcenter Odense, GEUS og den Danske Ambassade i Beijing har i november 2010 etableret et partnerskab, som skal sikre samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder og myndigheder i Kina i Shandong Provinsen.

Det dansk-kinesiske samarbejde i Shandong Provinsen kan forhåbentlig danne grundlag for en ny platform, hvor danske virksomheder og videninstitutioner kan finde kinesiske partnere og afprøve ny teknologi på grundvandområdet i Kina.

I første omgang skal samarbejdet mellem Miljøministeriet, GEUS og Ambassaden i Beijing undersøge og beskrive gældende regler og de mest vandressourcekrævende virksomheder i Shandong. Herefter skal grundvandsressourcerne kortlægges. I løbet af 2011 afholdes desuden seminarer i Kina med deltagelse af danske og kinesiske virksomheder, som skal bringe danske og kinesiske kompetencer og virksomheder på grundvandsområdet sammen.

Miljøministeriet støtter partnerskabet med 490.000 kr fra handlingsplanen for miljøteknologi.

Læs mere om grundvandspartnerskabet i Shandong Provinsen her